OBNIŻENIE VAT

vat

Poniżej przedstawiamyu kilka informacji, które mogą być pomocne w przypadku zatwierdzenia przepisów o zmianie stawek VAT na wybrane produkty spożywcze.

Poz.

CN lub PKWiU163) 

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

CN

Towary spożywcze

1

02 

Mięso i podroby jadalne 

2

ex 03 

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308 

3

04 

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęce-go, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

4

0504 00 00 

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone 

5

07 

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne 

6

08 

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów 

7

10 

Zboża 

8

11 

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny 

9

ex 12 

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi 

10

ex 15 

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne 

11

ex 16 

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem: 

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, 

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605 

12

19 

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze 

13

ex 20 

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części 

roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% 

14

2104 

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane 

15

2105 00 

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao 

16

ex 2106 

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

17

ex 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty: 

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, 

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404: 

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), 

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

18

bez względu na CN

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Akceptujemy

Umożliwiamy zakup na raty

Kontakt:

Szczecińska 28A, 76-200 Słupsk
Telefon: (+48) 59 840 09 90
Fax: (+48) 59 841 42 82
Kom: +48 694 491 628 do 32

Punkty sprzedaży:

DARŁOWO

Com-Tel B. Szulc, W. Polskiego 64
Tel: 94 314 60 00

SŁAWNO

HUSQVARNA, Jedności Narodowej 25
Tel: 59 810 44 96