KC-FIRMA

kc-firma logo

Oprogramowanie KC-Firma służy do obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), zarządzania gospodarką magazynową (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki + przelewy, rozrachunki, zaawansowana klasyfikacja towarów. Współpraca z kasami fiskalnymi (off-line), drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, wagami metkującymi, kolektorami danych. Obsługa wielu magazynów. Eksport danych do Word i Excel.


kc-firma towary

Obsługa funkcji związanych ze sprzedażą

 • wystawianie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących
 • prowadzenie szybkiej sprzedaży detalicznej
 • wystawianie faktur do paragonów oraz korekt do faktur
 • rejestracja zwrotów detalicznych (reklamacji)
 • drukowanie duplikatów dokumentów sprzedaży i korygujących
 • drukowanie cenników i ofert

Prowadzenie gospodarki magazynowej

 • rejestracja dostaw i wydań towarów (PZ, WZ)
 • rejestracja przesunięć międzymagazynowych (MM+, MM-)
 • rejestracja przychodów i rozchodów wewnętrznych (PW, RW)
 • rejestracja zwrotów do dostawców (ZD)
 • rejestracja przecen (PC+, PC-)
 • drukowania dokumentów magazynowych pojedynczych, zbiorczych oraz zestawień tych dokumentów
 • drukowanie rozdzielników PW, RW, MM+, MM-
 • rejestracja spisów z natury oraz ich rozliczenie i wydruk
 • rejestracja i obsługa zamówień do dostawców

Zarządzanie finansami

 • rejestracja wpłat i wypłat z kasy (dokumenty KP, KW)
 • informacja o stanie gotówki w kasie oraz drukowanie raportów kasowych
 • zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
 • drukowanie poleceń przelewu oraz zestawień gotówki
 • drukowanie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty

Wspomaganie pracy księgowości

 • rejestracja faktur zakupu i kosztowych w zdefiniowanym systemie teczek
 • drukowanie rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży
 • szybka informacja o bilansie podatku VAT w bieżącym miesiącu
 • drukowanie rozliczenia zakupów (dostawy fakturowane, dostawy nie fakturowane, towary w drodze)
 • drukowanie zestawień dokumentów sprzedaży wg form płatności
 • możliwość określenia kont rozrachunkowych dla kontrahentów w celu automatycznego dekretowania dokumentów wyeksportowanych do systemu księgowego

kc-firma paragon

Raportowanie zgromadzonych informacji

 • drukowanie raportu ogólnego (magazyn, kasa, rozrachunki, banki, bilans podatku VAT)
 • drukowanie szczegółowego raportu o towarze (kartoteka, obroty razem, zestawienia wszystkich operacji na towarze w zadanym okresie)
 • drukowanie szczegółowego raportu o kontrahencie (kartoteka, zestawienia wszystkich operacji z kontrahentem w zadanym okresie, stan rozrachunków)
 • drukowanie sumarycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w zdefiniowanym przez użytkownika układzie, np. wg okresów, grup towarowych, kontrahentów, dokumentów sprzedaży itp.)
 • drukowanie analitycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w układzie towarowym wg szczegółowo zdefiniowanych kryteriów)
 • drukowanie raportu o brakach towarów wg zdefiniowanych limitów
 • drukowanie zestawień dowolnych obiektów dostępnych w programie (towarów, kontrahentów, dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych itp.). Zestawienia mogą zawierać wszystkie obiekty lub wybrane wg zdefiniowanych kryteriów
 • eksport wszystkich raportów do dalszej obróbki poza programem (w formacie programu MS WORD oraz arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL)
 • Współpraca z urządzeniami sklepowymi

  • współpraca z kasami fiskalnymi w trybie off-line. Przesyłanie listy towarów do kas oraz odczyt sprzedaży z kas
  • współpraca z czytnikami kodów kreskowych. Automatyczna identyfikacja towarów w czasie edycji dokumentów magazynowych
  • współpraca z terminalami przenośnymi (inwentaryzatorami)
  • współpraca z wagami metkującymi
  Współpraca z innymi programami

  Program KC-Firma może współpracować z programami: KC-Serwer, KC-Etykiety, KC-Analizy oraz KC-POS tworząc zaawansowany system zarządzania sklepem. Dane z programu KC-Firma po przygotowaniu w programie KC-Eksport mogą być eksportowane do programów księgowych i automatycznie dekretowane na podstawie zdefiniowanych schematów księgowań. Program KC-Menadżer umożliwia analizę danych z sieci sklepów.

  Obsługa wielu magazynów

  • definiowanie dowolnej ilości magazynów
  • funkcje eksportu i importu dokumentów MM, umożliwiające automatyzację przesunięć międzymagazynowych
  • możliwość przenoszenia dokumentów MM pomiędzy oddalonymi komputerami za pomocą dyskietek

  Praca w sieci komputerowej

  • możliwość pracy wielu osób na wspólnym magazynie
  • program nie wymaga zakupu systemu sieciowego ani dedykowanego serwera sieciowego

  Administrowanie programem oraz danymi

  • definiowanie użytkowników i ich uprawnień (ochrona dostępu za pomocą haseł)
  • zaawansowany system tworzenia kopii bezpieczeństwa (archiwizacje automatyczne)
  • wbudowany mechanizm optymalizacji bazy danych
  • wbudowane mechanizmy kontroli poprawności danych
  KC-FIRMA 6 września 2017

  Akceptujemy

  Umożliwiamy zakup na raty

  Kontakt:

  Szczecińska 28A, 76-200 Słupsk
  Telefon: (+48) 59 840 09 90
  Fax: (+48) 59 841 42 82
  Kom: +48 694 491 628 do 32

  Punkty sprzedaży:

  DARŁOWO

  Com-Tel B. Szulc, W. Polskiego 64
  Tel: 94 314 60 00

  SŁAWNO

  HUSQVARNA, Jedności Narodowej 25
  Tel: 59 810 44 96