Portal Biura

portal-biuro

Portal Biura

to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.
Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może:

• automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
• wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
• łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;
• automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
• automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:

• publikować raporty finansowo-księgowe;
• wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
• ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego może:

• poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;
• wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
• śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może:

• wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:
• podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
• podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),
• podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
• wynagrodzenia pracowników,
• podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
• sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
• monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
• otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Portal Biura 12 kwietnia 2021

Akceptujemy

Umożliwiamy zakup na raty

Kontakt:

Szczecińska 28A, 76-200 Słupsk
Telefon: (+48) 59 840 09 90
Fax: (+48) 59 841 42 82
Kom: +48 694 491 628 do 32

Punkty sprzedaży:

DARŁOWO

Com-Tel B. Szulc, W. Polskiego 64
Tel: 94 314 60 00

SŁAWNO

HUSQVARNA, Jedności Narodowej 25
Tel: 59 810 44 96